Privacyverklaring &Jacolien

&Jacolien vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@enjacolien.nl.

 

Artikel 1: Wie is &Jacolien

&Jacolien (hierna te noemen “&Jacolien”, “ik”, “wij”, “ons”, of “onze”) is een eenmanszaak met adres Lingestraat 28 te Dordrecht. &Jacolien is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87812711. Hieraan is de website www.enjacolien.nl verbonden, hierna te noemen “Website”. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij

&Jacolien verwerkt gegevens van jou met verschillende doelen, juridische gronden en bewaartermijnen. &Jacolien verwerkt de volgende gegevens van jou:

 • Wanneer jij via de website een gratis weggever aanvraagt, verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Het doel hiervan is het kunnen reageren op jouw vraag/opmerking en/of het je kunnen toesturen van de weggever. Deze gegevens bewaren wij 1 jaar, tenzij je je bij aanvraag ook hebt aangemeld voor de nieuwsbrief (zie het volgende punt).
 • Wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om jou e-mails te sturen voor marketingdoeleinden, welke voor &Jacolien van commercieel belang zijn. Wij bewaren deze gegevens totdat jij aangeeft je te willen afmelden voor onze nieuwsbrief.
 • Wanneer jij via de website een product van ons bestelt, verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, factuuradres, betaalgegevens, aankoopgeschiedenis en overige informatie die jij hierbij aan ons verstrekt. Het doel hiervan is het kunnen toesturen van de het bestelde product en de verwerking in onze financiële administratie. Deze gegevens bewaren wij tot 7 jaar na aankoop.
 • Wanneer jij met ons contact opneemt via een contactformulier op de website of via e-mail een opmerking/vraag/klacht met ons deelt, verwerken wij hiervoor jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres en de inhoud van deze communicatie. Het doel hiervan is om adequaat te kunnen reageren op jouw opmerking/vraag/klacht. Deze gegevens bewaren wij tot 1 jaar na afhandeling van jouw opmerking/vraag/klacht.
 • Wanneer je een offerte aanvraagt bij &Jacolien en/of wij een samenwerking met elkaar aangaan, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummer, Kamer van Koophandel-nummer en Social Media accounts. Daarnaast verwerken wij eventuele andere persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt via bijvoorbeeld formulieren, Whatsapp, direct messages of tijdens een gesprek. Deze gegevens gebruiken wij om jou als klant persoonlijk van dienst te kunnen zijn, onze dienstverlening op jou af te stemmen en de opdracht uit te kunnen voeren gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Deze gegevens bewaren wij tot 1 jaar na het beëindigen van onze overeenkomst.
 • Wanneer wij samenwerken zul je mij waarschijnlijk toegang geven tot diverse systemen waar je mee werkt. De inloggegevens hiervan verwerkt &Jacolien om de opdracht uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwijderen wij uiterlijk 1 maand na het beëindigen van onze overeenkomst.
 • Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, vestigingsadres, e-mailadres, bankgegevens en openstaand saldo. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar; na deze termijn anonimiseren wij jouw gegevens.
 • Om deze website te verbeteren, maken wij gebruik van analytische diensten. Deze diensten gebruiken wij om jouw gedrag op onze website te analyseren en indien nodig de website aan te passen voor een optimale gebruikerservaring. Dit is voor &Jacolien van commercieel belang. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics, waarmee wij gebonden zijn aan de bewaartermijn die zij hiervoor hanteren. Deze diensten maken gebruik van cookies.
 • Wij vragen onze klanten om een review achter te laten op Google wanneer wij hebben samengewerkt. Hierbij worden jouw naam, evt bedrijfsnaam en de informatie die jij hierbij deelt verwerkt door Google. &Jacolien gebruikt deze informatie soms ook om reviews op haar website en daaraan verbonden social media accounts te plaatsen. Wij verwijderen deze gegevens wanneer deze niet meer relevant zijn voor onze dienstverlening of wanneer jij een verzoek tot verwijderen indient bij ons.

 

Artikel 3: Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

&Jacolien gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw computer/tablet/smartphone (hierna “Computer” genoemd), onze Website, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op je harde schijf of in het geheugen van je Computer. Cookies kunnen je Computer of de bestanden die op jouw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over jouw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om jou als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics en statistische gegevens van Facebook en Instagram.. Google Analytics installeert een permanent cookie in je webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics jou herkent, door de cookies uit te schakelen in je browser.

 

Artikel 4: De manier waarop ik gegevens verzamel

&Jacolien verzamelt gegevens die door jou aans ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of andere correspondentie die je met mij aangaat. &Jacolien verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met &Jacolien hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

 

Artikel 5: Delen van persoonsgegevens met derden

&Jacolien verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit &Jacolien een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. &Jacolien blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Artikel 6: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door &Jacolien;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij &Jacolien een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die &Jacolien van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@enjacolien.nl. &Jacolien reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op je verzoek.

 

Artikel 7: Hoe ik persoonsgegevens beveilig

&Jacolien neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. &Jacolien heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegde toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@enjacolien.nl.

 

Artikel 8: Privacy van kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat jouw kind zonder jouw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kun je contact met ons opnemen via info@enjacolien.nl. Indien je als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en je deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als je het vermoeden hebt dat je als kind persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kun je contact met ons opnemen via info@enjacolien.nl.

 

Artikel 9: Wijzigingen

&Jacolien kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Wij adviseren je daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op www.enjacolien.nl.